top of page

Een Corona Sanatorium


Als stadsdokter vind ik de Coronacrisis fascinerend en beangstigend tegelijk. Vandaar dat ik graag meedenk over een oplossing. Als ik de experts in de media volg is het afvlakken van de curve de belangrijkste motivatie van alle maatregelen. Dit om onze gezondheidszorg niet over te belasten en om gestaag groepsimmuniteit op te bouwen.

Is het geen idee om Corona Sanatoria te openen, in een omgeving met volop natuur. Een oud klooster bijvoorbeeld, je zou daar de Corona Patiënten kunnen behandelen. Dit zou de ziekenhuizen en reguliere zorg ontlasten. Als het verzorgend personeel zou bestaan uit mensen die al Corona hebben gehad hoeven er ook geen extra sanitaire maatregelen genomen te worden. Buitenlucht en zon is goed voor genezing, vandaar de naam sanatorium. Ik weet niet op wat voor termijn zoiets te realiseren is, maar het zou bij voldoende capaciteit de zorg voor kwetsbare patiënten garanderen en de reguliere zorg ontlasten. Ik wilde dit toch even delen, wie weet.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page