top of page

Antenne Rotterdam ontwaakt


Eerste artikelen op Antenne Rotterdam week 42 2004


Antenne Rotterdam is een website ontworpen en ontwikkeld voor de manifestatie KOORTS in 2005 vanuit het idee een sociaal mediaplatform te creëren voor de cultuursector. We werkten met correspondenten op het platform verslag deden van in eerste instantie de voorstellingen, exposities en projecten van KOORTS.


Na KOORTS is Antenne Rotterdam op eigen kracht verder gegaan, gefinancierd door mediapartners. Veelal culturele non profit organisaties zoals het Centrum Beeldende Kunst, AIR, Rotterdam Festivals en vele anderen. Tussen 2006 en 2010 zenden we bovendien wekelijks uit op TV Rijnmond. Dit was een extra kracht. Culturele instellingen konden bij ons exposure-pakketten kopen zoals we dat toen noemden. Ze kregen hiervoor aandacht voor hun uitingen en producties. Filmpjes, artikelen, recensies, We deden gezamenlijke redactie rond onderwerp en vorm. De correspondenten of filmmakers maakten vervolgens de items zoals dat bij een normale krant of televisieprogramma gaat. Op deze wijze werden culturele organisaties zichtbaar en correspondenten en videomakers konden zich ontwikkelen.We hadden indertijd een jaaromzet tussen de 100.000 en 200.000 euro. Hiermee hielden we de website in de lucht en betaalden de redactie, correspondenten en videomakers. We hadden geen mensen in dienst alles werd met freelancers gemaakt. Dit maakte het geheel flexibel en veel verschillende mensen konden meedoen. Dit waren vaak kunstenaars, studenten en jonge professionals.


Om diverse redenen stopten we rond 2012 met deze werkwijze. Antenne Rotterdam werd nig gebruikt door Creatief Beheer voor haar communicatie en in 2016 stopte dit ook. De reden om te stoppen was de opkomst van de grote sociale platforms van Facebook, Twitter, Youtube e.d. en het feit dat we gestopt waren met uitzenden op TV Rijnmond. Volgens TV Rijnmond waren onze uitzendingen toch in strijd met de mediawet, omdat wij betaald werden door mediapartners. Volgens ons was het een publieke taak, kunst en sociale onderwerpen voor het voetlicht te brengen. Hoe zou je dat anders financieren? De sector zelf mag toch communiceren.


De website Antenne Rotterdam is nog steeds online maar is in diepe slaap sinds 2016.


Het media landschap in Rotterdam anno 2022 is overvloedig maar gefragmenteerd. Waar wij met onafhankelijke correspondenten werkten, zijn er nu de influencers, die bovenal individueel handelen en vaak met commerciële bedoelingen. Daarnaast zijn er websites met een betaalmuur en een journalistieke insteek. Er nu Open Rotterdam, hier kunnen mensen programma’s uitzenden en zijn er subsidieregelingen. Ook TV Rijnmond is onveranderd. Antenne Rotterdam zou er zo weer op kunnen terugkeren om een experimentele culturele programma’s te maken en nieuwe doelgroepen te betrekken.


De huidige discussie rond de socials laat zien dat al het gehijg en opgepompte gedoe zijn keerzijde heeft. Wie het populairst is wordt gehoord en dat is niet perse datgene wat relevant is. We denken dat dit type lokaal sociaal cultureel platform in deze tijd weer kans van slagen heeft. Een civiel journalistieke website waar iedereen kan publiceren. Het lokale alternatief voor twitter en insta met een focus op inhoud en analoge evenementen en ontmoeting. Er is zo volop plaats voor onderwerpen die niet veel lezers trekken, maar wel relevant zijn. Antenne Rotterdam heeft geen advertenties. Antenne Rotterdam wordt betaald door mediapartners met een sociaal of cultureel belang.


Het verdienmodel dat we indertijd hanteerden garandeert inhoud en kwaliteit. We werkten met media partners uit de non profit sector en verkochten geen advertenties maar zichtbaarheid. De redactie en de onafhankelijke correspondenten zorgen voor een gevarieerd en eerlijk verhaal. Antenne Rotterdam werkt met een kalender, weekedities, alle edities tot 2004 zijn nu nog terug te vinden. Dit is een decentrale manier van archiveren en een motivatie voor mensen om te publiceren. Waar Antenne Rotterdam eind jaren nul werd overspoeld door sociale media is de situatie nu anders. Correspondenten kunnen hun sociale media incorporeren in Antenne Rotterdam en zo worden deze ook bewaard voor latere generaties. Onze kleinkinderen kunnen straks lezen wat er per week in Rotterdam gebeurde en als je dus publiceert sta je ertussen. Dat is het idee.


De andere nuttige functie van een dergelijk platform is archivering. We zijn aan dit project begonnen om ons rijke archief 400 uur video en duizenden artikelen te bewaren voor de volgende generaties. Dat bleek stroef niemand is nog echt geïnteresseerd in het nabije verleden.


Het is logischer Antenne Rotterdam eerst op te starten zo kunnen we de oude content archiveren en bereikbaar houden door de oorspronkelijke tijdlijn vanaf oktober 2004 voor te zetten tot in de verre toekomst. We archiveren daadwerkelijk direct de gepubliceerde content in een permanente tijdslijn. De website ontworpen als een archief kast waar je op vele manieren in kunt zoeken. Volgende generaties kunnen eenvoudig terugvinden wat er in een bepaalde week aan activiteiten in de stad waren en wat er actueel was.


Het stadsarchief Rotterdam krijgt er zo een real time archivaris bij bestaande uit honderden corresponderende Rotterdammers. Alles keurig geordend op een tijdslijn en naar onderwerp en schrijver. Wat wil je nog meer. Antenne Rotterdam is in haar oude vorm nog te bezichtigen op antennerotterdam.nl. Niet alles werkt meer maar de kalender doet het nog uitstekend. Onze video’s zijn te zien op ons youtube kanaal.


Het is tijd Antenne Rotterdam weer wakker te kussen als een Doornroosje, een sleeping beauty. We hebben de doornhaag doorstaan en nog dit voorjaar zal naar alle waarschijnlijkheid Doornroosje haar ogen openen.


Rini Biemans


Directeur Antenne Rotterdam

Comments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page