top of page

De Tuinmanmonitor


Een van de grootste obstakels, om alle gewenste beleidsintenties zoals decentralisatie, participatie en samenwerking in de praktijk vorm te geven, is nu juist de lopende praktijk. Deze praktijk stuurt nog steeds op deeltargets, kostenreductie op een technocratische manier. Dit staat haaks op een integrale, decentrale en op de menselijke maat gerichte aanpak. Terwijl, dat merken we in onze praktijk, juist de koppeling van het onderhoud aan de zorg in de dagelijkse praktijk een zeer effectieve investeringsmogelijkheid biedt op het gebied van leefbaarheid en volksgezondheid in stadswijken.

Het gaat hierbij in essentie om het opnieuw definiëren en vormgeven van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en solidariteit. Dit kan worden bereikt door het dagelijkse onderhoud en de zorg, waar mogelijk tot een leuke, gezonde, inspirerende en leerzame activiteit te maken. Dit maakt de openbare ruimte tot een plek waar mensen graag komen en trots op zijn. Een plek ook waar mensen meehelpen deze mooier te maken en waar ze zich betrokken bij voelen.

Om dit goed te kunnen organiseren werkt Creatief Beheer met een nieuwe (oude) beroepsgroep, de Tuinman(m/v). Een vakman/vrouw in de frontlijn met een eigen verantwoordelijkheid en mandaat. Deze Tuinman(m/v) is kundig, ervaren en organiseert ter plekke samen met vrijwilligers en bewoners het dagelijks onderhoud op een prettige leerzame en gezonde manier.

Inmiddels hebben we de taakinvulling zodanig uitgewerkt en geformaliseerd dat het een echt beroep kan worden met alles erop en eraan. Een vaste waarde in de wijk dus, naast de wijkagent, die zorgt voor een groene en kindvriendelijke buitenruimte. Op deze manier investeren we in de leefbaarheid van een stad, groene wijken met buitenspeelgarantie (dus veilig) zogezegd.

Dit heeft natuurlijk ook consequenties voor de inrichting van tuinen en parken, we laten deze het liefst meegroeien met behoefte en gebruik. Het Proefpark is hiervan een mooi voorbeeld. Ooit begonnen op een kaal braakliggend terrein is het gegroeid tot een park dat volop gebruikt wordt met een enorme biodiversiteit en gewaardeerd in de buurt door jong en oud.

De oplossing voor een heleboel problemen ligt dus in de manier hoe ermee omgegaan wordt. Het is dus heel belangrijk dit te definiëren en specificeren. Immers als het Tuinmanfonds een echt investeringsfonds wil worden, dient wel de input en output zichtbaar, meetbaar en reproduceerbaar te zijn. Dit is de Tuinmanmonitor geworden, een set van regels en afspraken, waarbij input (geld en arbeid) wordt gemeten en de waarde van de output (groene en kindvriendelijke buitenruimte) wordt berekend. De uitdaging waar we nu voor staan is om dit ook daadwerkelijk te bouwen en te implementeren. Dat is waar we nu mee bezig zijn.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page