top of page

Jaaroverzicht 2023 #Oranjeboomstraat

De Oranjeboomstraat maken we schoon sinds 2020 in het kader van het uitdaagrecht waarbij we een taak met bijbehorend budget van de gemeente overnemen. Zwerfvuil prikken, vuilnisbakken legen, goten vegen, begroeiing op verharding verwijderen. We doen dit met vrijwilligers en betalen 2,50 euro per uur. Ik werk drie dagen mee. Het is een hele klus. De straat is 1,2 km lang. We hebben de uitdaging opgepakt omdat we ook graag het groenbeheer overnemen wat we op onze andere plekken wel doen. We blijven hopen en dromen. Het schoonmaken hebben we inmiddels goed in de vingers met het huidige team: Suzanne, José, Parwani, Anita, Karin, Ugne, Carmen, Jan, Tino en Ronnie.


Zie hier al mijn wekelijkse tweets over de Oranjeboomstraat uit 2023 wat we doen en meemaken.

Comments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page