top of page

Jaaroverzicht 2023 #jalonpleinHet Jalonplein hebben we in 2014 vergroend op verzoek bewoners en betaald door de deelgemeente. Het is een vervolg ook het ecokinderpark dat we als Creatief Beheer in 2009 hebben ingericht op een braakliggend terrein naast het Jalonplein. Daar werden huizen gebouwd en de kinderen konden dan spelen op het plein was de gedachte. We hebben plantenbakken barbapappastijl gemaakt en een kweekkas geplaatst. We hebben de bakken en de kas al die tijd onderhouden en de plantvakken zijn dus goede voorbeelden van hoe een inheemse biodiverse stadsnatuur eruit kan zien. Het Jalonplein wordt in 2024 heringericht we hopen virus dat we betrokken blijven en dat het nieuwe stadsgroen ook ecologisch en participatief beheerd gaat worden. Dit was ons beloofd bij aanvang van ons Challenge traject...maar inmiddels lijkt dit op losse schroeven te staan.
Comments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page