January 17, 2020

October 18, 2019

July 8, 2019

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

Stadsgeneeskunde

May 31, 2016

 

 

en stad genezen doe je met zijn allen! (Oleanderplein zomer 2015)

 

Er kunnen miljarden aan zorgkosten bespaard worden als gezondheidsbevordering zich zou richten op alle omgevingsdeterminanten van ongezond gedrag. Hoe zit dit in elkaar en waarom doen we dit dan niet ?

Ons gedrag wordt bepaald door de situatie waar we ons in bevinden, onze aanleg, de mensen waar we mee omgaan en natuurlijk onze ideeën over wat wel of niet gezond is. Niemand zal dit overigens tegenspreken, deze determinanten (bepalende factoren) hebben natuurlijk onderling heel veel met elkaar te maken. Het is vreemd dat we bij voorlichting over een gezonde levensstijl ons focussen op het individu. Het gaat veel minder over wat de overheid, de gemeenschap kortom wat de ander kan doen. Terwijl de belangrijkste factoren van ongezond gedrag dus buiten het individu liggen. Natuurlijk is er ‘eigen verantwoordelijkheid’ maar dat geldt natuurlijk alleen als je er zelf ook echt invloed op hebt. Dit is waarschijnlijk in 90% van de gevallen niet aan de hand.

Dit is de basis van preventieve geneeskunde, de grootste winst op het gebied van volksgezondheid in de 20ste eeuw lag hoofdzakelijk in het verbeteren van met name de ‘fysieke leefomgeving’; schonere lucht, schoner drinkwater, riolering, beter conserveren voedsel e.d.

Uit onderzoek van de laatste decennia op gebied van sociologie, epidemiologie, organisatiekunde, marketing, psychologie, economie, fysiologie, genetica, neurologie, biologie, natuurkunde, … blijkt dat gezondheid een resultaat is van heel veel verschillende actoren. Bewegen, voeding, sociale contacten, opleiding, alcohol- en drugsgebruik, maar ook de wijk waar je woont en de genetische aanleg, waarmee je bent geboren. Dit zijn allemaal deels gescheiden onderzoeksvelden met eigen uitvoeringsketens. Bijvoorbeeld een heleboel inzichten binnen de gezondheidskunde, sociologie en economie, zouden op een andere manier toegepast en gekoppeld