top of page

Het Rattenparadijs


We hebben een plan gemaakt voor de laatste ronde dit jaar van Citylab010. Maandag 31 oktober leveren we het officieel in. Zal hier alvast de samenvatting publiceren, die we net op de website van Citylab hebben gedeeld. Deze moet eerst nog goedgekeurd worden voor het te zien is. Hier is het alvast te lezen.

Het Rattenparadijs is een idee om via ecologisch en sociaal beheer de rattenoverlast in het groen te verminderen. We doen dit met grote aantrekkelijke kooien (2m2) waarmee we de ratten kunnen observeren en vangen.

Aanleiding

Op veel parken en tuinen beheerd door Creatief Beheer is sprake van rattenoverlast. Ratten huppelen er vrolijk rond en vormen geen direct gevaar voor de volksgezondheid. Toch wordt dit niet zo ervaren, voor de meeste mensen zijn ratten vies en veroorzaken ze ziektes. Reden om hun kinderen er niet te laten spelen.

We doen er dan ook alles aan om de 'visuele overlast' te verminderen, in samenwerking met Stadsbeheer. Weinig schuilplekken, geen voedsel op composthoop. Ieder jaar worden ook vallen met gif en/of klemmen geplaatst. Dit alles heeft echter weinig effect. De rattenoverlast wordt overigens niet veroorzaakt door de parken zelf, maar door rattenoverloop van elders (riolering, gesloopte panden) en het vele voedsel dat wordt weggegooid (als voer voor de dieren) in de stad.

Om deze reden hebben we een plan gemaakt waarbij we mensen bewust willen maken van de werkelijke gevaren van ratten dat we er samen wat aan kunnen doen. Ratten zijn cultuurvolgers en als zodanig onze natuurlijke metgezel. Als proefdier heeft de rat ongelofelijk veel bijgedragen aan de wetenschap, als huisdier is hij lief, slim en sociaal en als ongedierte vies smerig en gevaarlijk.

In ons plan betrekken we deze drie kennisvelden waarbij we de rat willen leren kennen maar ook vangen. We doen dit met een grote kooi, die op zo’n manier is ingericht dat ratten het aantrekkelijk vinden. We plaatsen deze kooien op een drietal parken en maken een onderzoeksopzet. De kooien zijn voorzien van camera's, bewegingsdetectoren en op afstand bestuurbare luikjes (open/dicht) via het internet is dit voor iedereen zichtbaar.

Waarom goed voor Rotterdam?

Groen en kindvriendelijke buitenruimte staat hoog op de prioriteitenlijstjes van jonge gezinnen om ergens te gaan wonen of te blijven wonen. Bovendien zijn deze kwaliteiten belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Ratten in het groen zijn hoewel niet gevaarlijk toch een enorme weerstand voor ouders om hun kinderen buiten te laten spelen, zeker als deze ratten open en bloot rondlopen.

Terwijl het juist de intentie is van de gemeente dat er meer kinderen buitenspelen omdat dit zo gezond is. De enige manier om de rattenpopulatie is beheersen is te zorgen dat ze via de riolering niet aan voedsel kunnen komen en dat mensen ze niet voeren. Op deze wijze kunnen we mensen informeren, betrekken en hopelijk een effectieve diervriendelijke afvangmethode ontwikkelen.

Waarom innovatief?

Mensen informeren en betrekken bij het ecologisch beheer van ratten in de wijk en internet.

In de kooi kunnen via camera’s en bewegingsdetectoren de ratten worden geobserveerd door iedereen. Je leert de ratten kennen als sociaal intelligent dier, je kunt ermee experimenteren en vangen. Ratten staan bekend om hun slimheid om vallen te ontwijken. We moeten ze dus hier te slim af zijn. We kunnen ze trainen om zichzelf te laten vangen.

We brengen hiervoor drie kennisvelden rond de rat samen (ongedierte, proefdier en huisdier) in een ‘community of practice’. Bij ons weten is het nog niet op deze manier geprobeerd.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page