top of page

Echte Mensen #2


De vorige keer heb ik het over de afzender gehad. Dit keer wil ik de boodschap centraal stellen. Maar dan hebben we nog een dingetje, de bril (het perspectief) waardoor je naar de boodschap kijkt.

Zo af en toe komt er een artikel langs waarvan ik echt iets opsteek. Iets dat ik nog niet wist of zag, zo ook laatst dit essay op AEON een topsite wat mij betreft. De redenatie achter dit essay is simpel; economie is gebaseerd op modellen uit de klassieke fysica en heeft de nieuwe inzichten van de kwantumfysica nog niet geïncorporeerd. Voor-de-hand-liggend, maar toch…

Het account @wishmaster_nl reageert vaak op mijn wat meer filosofisch/wetenschappelijke tweets. Ook nu weer plaatste hij (?) een smiley met zonnebril (cool) bij de volgende tekst: The quantum nature of money only comes fully into its own, however, when it interacts with another delicate quantum system – the one that designed it: our brains.

Een tekst die ik prachtig vind en waarbij ik me altijd afvraag, waarom zien niet meer mensen dit. Begrijpen ze het niet. Zo moeilijk is het nu ook weer niet. Je ziet momenteel een beweging bij de meeste toegepaste wetenschappen richting een herijking gebaseerd op kwantumfysische inzichten en formules. Zo ook geneeskunde, die hebben eigenlijk al een kwantumfysische benadering maar nog wel met een klassieke bril. De meeste wetenschappers zijn immers nog steeds op zoek naar de ‘oorzaken’ van ziektes. Daarmee bedoelen ze de factoren die ziekten veroorzaken. Hiervoor zijn de begrippen dubbelblind en statistisch significant ontwikkeld. Deze pretenderen universele reproduceerbare verbanden te tonen. Dat is de klassieke interpretatie van ‘significante correlaties’ (verbanden) in dubbelblind onderzoek. Echter kwantumfysisch is een ‘risicofactor’ soms een oorzaak en soms ook niet. Een oorzaak is directe verbondenheid in de vorm van een 100% waarschijnlijkheid in de klassieke fysica. De meeste verbanden zijn zeer moeilijk aantoonbaar, alle mensen zijn verschillend en alles hangt met elkaar samen. Ergo, dubbelblind onderzoek is soms maar niet altijd reproduceerbaar. Bovendien ziektes veranderen door de loop der jaren, alsmede de weerbaarheid en bevattelijkheid van mensen. De doelstelling van de geneeskunde om alle ziektes te kunnen genezen is kwantumfysisch onzinnig. Dat gaat nooit lukken, alle ziektes voorkomen trouwens ook niet. Ziektes zijn onderdeel van gezondheid volgens de kwantumfysica, het een kan zogezegd niet zonder het ander.

Wij vormen de werkelijkheid door bevindingen te interpreteren, we kunnen niet anders. Dus als we met een kwantumfysische bril naar de medische statistiek kijken ontstaat een heel ander beeld.

Voor mensen met een klassieke bril is het meeste van wat ik hier schrijf ‘luchtfietserij’ of ‘muggenzifterij’, maar voor iemand met een kwantumfysische bril is dit het meest basale grondwerk en uiterst relevant. Vandaar dat ik zo blij was met de invalshoek van het artikel. Heb dus geen idee wie @wishmaster_nl is maar volgens mij is hij een econoom zonder klassieke bril. En verdomd als ik dit artikel tweet, wat ook over kwantumfysica gaat, heeft @wishmaster_nl het binnen de minuut geretweet. Heb het uiteindelijk weer over de afzender, maar in dit geval de bril die hij of zij draagt. Dat is dus cruciaal om de boodschap te kunnen zien.

Door uw eigen idee over dit schrijven merkt u welke bril u draagt. Met een klassieke bril kom je best ver, maar het moge duidelijk zijn dat ik de kwantumfysische bril prefereer, want deze maakt andere en onvoorstelbare ‘oplossingen’ mogelijk. Dat was de boodschap.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page