October 18, 2019

July 8, 2019

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

Dokter Biemans interviewt zichzelf - De omgevingswet en de vierdimensionale mens

February 27, 2018

 

Je wilde vanochtend meteen perse een interview doen.

Inderdaad er is zoveel gebeurd en eigenlijk allemaal heel positief.

 

Maar waarom juist nu ?

Nu heb ik tijd, het is bijna lente en dan gaan we weer naar buiten zogezegd. De winterperiode is voor mij altijd een periode van bezinning, nieuwe plannen en reorganisatie, zodat we iedere jaar het geleerde meenemen in het nieuwe seizoen. Dat is zo gegroeid omdat er in de winter simpelweg weinig te doen is in het groen. 

Dit jaar is extra bijzonder, want we zijn een traject gestart ‘breng stadsgeneeskunde in de praktijk’.  We hebben gebruik gemaakt van het in de wet mogelijk gemaakte ‘Right to Challenge’ waarbij we de gemeente uitdagen om met ons samen te werken. We hebben dus een radicale keuze gemaakt met als kernboodschap, we doen het goed of we doen het niet. Tegelijkertijd toen Karin en ik die keuze maakten waren we emotioneel en onzeker, omdat na 15 jaar hard werken alles verloren leek te gaan.

Maar het ongekeerde gebeurde, we kregen steun en de gemeente reageerde positief. We zijn nu in gesprek over onze inzet in Bospolder-Tussendijken en dat gaat goed, de eerste vossencontracten worden binnenkort getekend.

Ook is de stadsgeneeskunde groep opgericht vanuit een tweetal netwerkprojecten rond Creatief Beheer; de Urban Country Club en TOPFLOOR. Afgelopen maand zijn we bezig er een ontwikkelconsortium van te maken voor de gezonde stad; onderzoek en praktijkontwikkeling ineen. We wilden een zuivere pilot en nu hebben we eigenlijk de ideale uitgangspositie hiervoor. 

 

Wat zijn dat vossencontracten ?

Dat zijn samenwerkingsovereenkomsten tussen partijen in een Tuinmanfonds. We noemen het vossencontracten, omdat ze over territoria gaan en samenwerking. Naar analogie met de vos, een territoriumdier dat zijn territorium verdedigt tegen indringers en wil uitbreiden en hierbij samenwerkt met andere vossen. Het territorium van personen is altijd een combinatie van werkgebied en identiteit. Mensen worden zenuwachtig als deze basis bedreigt wordt en dus is het goed om hier duidelijke afspraken over te maken.

Zo zijn we met WMO Radar de welzijnsorganisatie in BoTu een vossencontract aan het maken over het doorverwijzen en begeleiden van vrijwilligers. Hierbij zorgen we ervoor dat er een win-win situatie ontstaat en dat we elkaars territoria respecteren. Het voordeel is dat er een automatische peer review (feedbackloops) ontstaat in de uitvoering. We hebben per wijk minimaal 20 vrijwilligers nodig om onze onderhoudstaak te kunnen vervullen. Deze onderhoudstaak wordt geformuleerd in het vossencontract met Stadsbeheer en hier zit ook geld bij.  We voeren een reguliere taak uit voor de gemeente. Stadsbeheer zal dus  goed opletten of we de afgesproken doelen halen. We kunnen bijvoorbeeld minimale doelen stellen die we in ieder geval kunnen halen. Alles extra is meegenomen en als blijkt dat er in plaats van 20 makkelijk 30 participatieplekken kunnen worden georganiseerd is dat ook prettig. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de leer/werkplekken belangrijk en daar letten de deelnemers zelf op en WMO Radar zal ons hier zeker op aanspreken, mochten hier problemen zijn. Alle p