October 18, 2019

July 8, 2019

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

Waarom ik Stadsinitiatief Rotterdam steun.

March 5, 2018

 

Jos Verveen kende ik al een tijdje en toen hij dit najaar werd geroyeerd na een aanvaring met zijn partij D’66, vond ik dat nogal lullig. Ik belde Jos om hem sterkte te wensen. Jos klonk erg strijdvaardig en ik dacht nog – als dat maar goed gaat.

 

Er is voldoende mis met onze samenleving. We vervuilen en putten de aarde uit. Er is sprake van moreel verval, mensen hebben niets meer voor elkaar over. In de politiek en het bedrijfsleven is volop onkunde en vriendjespolitiek. Het onderwijs is een fabriek geworden en sluit niet aan bij wat er nodig is. Onze Nederlandse identiteit wordt bedreigd. De zorg is technocratisch en steriel.

Kortom allemaal zaken die wij als onrechtvaardig en onwenselijk zien. De belangrijkste taak van de overheid is om een rechtvaardige samenleving te organiseren daarom stemmen wij. Hierop is ook de klassieke tegenstelling tussen links en rechts gebaseerd met het idee ter linkerzijde dat ‘individuele problemen’ veroorzaakt worden door ‘het kapitalistisch systeem’ en ter rechterzijde zijn juist ‘individuele problemen‘ bedreigingen voor ‘de vrije samenleving’.

Dit zijn in mijn beleving twee zijden van dezelfde medaille, want ze zitten in hetzelfde politiek/bestuurlijke systeem met wettelijk vastgelegde regels. Dit politieke/bestuurlijke apparaat in een stad is natuurlijk een cruciaal onderdeel als het gaat om het ‘genezen’ van de samenleving. Dit is ook wat de politiek altijd roept: ‘We doen het samen!’. Ik vind de vraag - hoe gaan we dat doen? – veel relevanter dan ideologische vraag naar wat precies een rechtvaardige samenleving is. Dit geldt zeker op lokaal niveau, want de politieke werkelijkheid is een hele andere dan de geleefde werkelijkheid, dat weet iedereen. Ideologie is een denkrichting geen kant en klaar recept. Politici buitelen over elkaar heen om ‘de burger te bereiken’ of ‘met de stem des volks te spreken’. Voor politici is de burger de reden van hun bestaan. Maar het lijkt er steeds meer op, dat politici gestaag iets anders zijn gaan dienen.  Hun eigen ambitie of die van de groep/partij waar ze mee omgaan. Dit is overigens normaal menselijk gedrag, maar brengt een oplossing niet dichterbij. Hoe zouden WE het dan wel effectief kunnen aanpakken ? Dat is wat mij betreft de vraag waar het over gaat.

De praktijk zal uiteindelijk tonen wat de beste strategie is voor een solidaire gezonde samenleving. We hebben het hier niet over vrijblijvende uitspraken, maar om concrete bewezen(!) toepassingen op basis van nieuwe inzichten omtrent ons mensen en de wereld. Ik kan het echt niet anders zien. Ken inmiddels wel alle argumenten uit mijn hoofd over hoe ook de armere en hulpbehoevende Rotterdammers erop vooruit kunnen gaan bij projecten. Maar ik zie vooralsnog weinig terechtkomen van de beloftes die zijn gedaan tijdens de crisis om straks de zwakkeren ook te laten profiteren als het economisch goed gaat. Tot nog toe is het wel de lasten en niet de lusten. Hoe zit dat ?

Dit heeft te maken volgens mij met een blinde vlek en een inadequate strategie om direct in de gezondheid en welzijn van mensen te investeren. Anders was dit allang gebeurd. De blinde vlek is dat mensen de details kennen, maar het geheel niet overzien. We hebben een soort van ‘sociale betonmolen’, waarbij problemen worden opgehakt in kleine stukjes en ook de oplossing wordt in stukjes gehakt. Dus alles werkt min of meer en dit wordt ook goed gecheckt, maar het geheel gaat desalniettemin achteruit.

Vastgoedprojecten zoals ook nu weer Feyenoord City gebruiken altijd sociale argumenten om het project te verkopen. Dus het is niet alleen goed voor Rotterdam, maar ook voor de minder bedeelden. Wie kan daar tegen zijn ?  Al die ‘bewezen therapiestukjes’ worden in een plan bij elkaar geplakt en dan lijkt het verdomd wel een integrale gebiedsontwikkeling. Dit is zoiets als een mens in stukken hakken, weer in elkaar zetten en verwachten dat ie gewoon verder loopt. In dit geval is ‘de mens’, het organisch levende weefsel van Rotterdam, de Kuip