October 18, 2019

July 8, 2019

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

Right to Challenge ‘Stadsgeneeskunde in de Praktijk’

September 25, 2019

Tuinteam Oleanderplein (Bloemhof)

 

Stadsgeneeskunde is als initiatief gekozen in de duurzame Top 100 van Trouw, dit keer van onderop. We zijn hier heel blij mee, want het helpt hopelijk onze aanpak bekender te maken onder een groter publiek. Stadsgeneeskunde beoogt een transitie van de onderhoud en welzijn praktijk zodat deze preventief werkt op gezondheidsgebied. Als Creatief Beheer werken we al 17 jaar aan deze methode en momenteel trachten we deze in Rotterdam via het Right to Challenge praktisch vorm te geven. Wat het precies inhoudt en wat de kernvisie achter de methode is zal ik hier zo goed mogelijk uit de doeken doen.

 

De omgeving van de mens is de medemens’

Het idee achter stadsgeneeskunde is dat je niet het ‘zieke individu’ maar de ‘zieke omgeving’ behandelt. Dit is een trendbreuk met de patiënt-staat-centraal aanpak in de zorg. Stadsgeneeskunde stelt in deze de gemeenschap en de buitenruimte centraal en niet het individu. Dit is een meer duurzame en effectieve manier om ziekte te genezen dan wel te voorkomen op individuele basis.

Slechts 6% van onze huidige ziektelast (maatschappelijke ziektekosten) wordt veroorzaakt door de puur fysieke omgeving (luchtvervuiling, geluidsoverlast e.d.). De overige 94% kent vele ‘oorzaken’ en is samen te vatten als ‘levensstijl/omgeving’. Deze zijn individueel bepaald, maar zeker niet individueel oplosbaar. Het zijn individuele en omgevingsfactoren die samenhangen met genetische constitutie, economische status, opleiding, woonomgeving, sociaal netwerk... ‘De omgeving van de mens is de medemens’ een dichtregel van Jules Deelder slaat in deze de spijker op de kop.

 

De blokkade om ‘integraal te investeren’ is institutioneel
De gezondheidszorg doet interventies op individuele basis en die zorgen ervoor dat de individuele gezondheid verbetert. Preventie binnen de zorg beperkt zich tot individuele interventies, inenting, voorlichting, levensstijl coaching, e.a. De omgeving wordt betrokken via app’s, familiegesprekken en elektronica in huis, e.d., dit leunt op een klassiek verdienmodel. De interventies zijn gericht op het individu en worden via deze weg preventief therapeutisch vergoed. Echter ze zijn niet op de gemeenschap en andere individuen gericht, de buurman heeft er meestal niets aan. De blokkade om ‘integraal te investeren’ is institutioneel, er is weliswaar een grote maatschappelijke return (>200%) maar die is niet te verzilveren binnen de zorg, want het levert geen extra individuele transacties op. Zorgverzekeraars samen met de overheid zijn de aangewezen partij om te investeren in deze integrale preventie. Want dit betekent op termijn minder individuele interventies en declaraties.

 

De natuur als een integraal medicijn voor de stad. 

Stadsgeneeskunde is een fysieke/sociale interventie op wijkniveau, die de leefomgeving van deelnemers en bewoners gezonder maakt. Stadsgeneeskunde doet dit door de natuurlijke interactie tussen mensen in de publieke ruimte te benutten, hetgeen zorgt voor samenhang en sturing. We zij