top of page

Aangescherpt Corona protocol

De afgelopen twee weken hebben onze Tuinlieden en vrijwilligers doorgewerkt in de wijk. Ons dagelijks werk, te weten opruimen en tuinieren kan heel goed en veilig worden uitgevoerd in de buitenruimte. Opruimen en groenonderhoud is een dagelijkse noodzakelijkheid en dus behoort het tot de vitale beroepen. De aard van het werk, in de buitenlucht en met voldoende afstand tot andere mensen, is van zichzelf gezond en veilig. Zon en buitenlucht werken desinfecterend en stimuleren het immuunsysteem. Bovendien zorgt onze aanwezigheid voor toezicht en sociale controle. Volop redenen om door te gaan, de risico’s zijn minimaal en de buitenruimte blijft schoon en mooi.

Juist nu is het belangrijk dat de buitenruimte mooi en schoon is met voldoende toezicht. Te meer nu de overheid adviseert om vooral in eigen omgeving naar buiten te gaan. Mensen spreken elkaar zo op een veilige manier en kinderen kunnen hun energie kwijt.

Om dit veilig te kunnen blijven doen hebben we ons Coronaprotocol aangescherpt. We houden ten alle tijden 1,5 m afstand, dragen handschoenen en nemen eigen eten en drinken mee. We werken buiten en in kleinere teams. Gereedschap halen we uit containers om de beurt.

Als mensen willen meehelpen kan dat maar onder dezelfde voorwaarden; afstand houden en eigen handschoenen mee nemen. Op deze manier is kans op besmetting nagenoeg nul. We spreken mensen aan in parken als ze zich niet aan de overheidsregels houden. Met dit aangescherpt protocol kunnen we de komende maand ons werk blijven doen in de gebieden die we onderhouden.


1 comentario


Jimmy j
Jimmy j
03 abr 2020

TDS has been involving in Gasoline <a href="https://www.tdschemical.com/gasoline-octane-boosters/">Octane booster suppliers</a> and Diesel Cetane Improver since 1997. It took the prime business of TEL manufacturing, and gradually transferred to producing and supplying solutions to enhance the performance of products across diverse industrie

Me gusta
Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page