top of page

Antenne Rotterdam Opnieuw BekekenAntenne Rotterdam Opnieuw Bekeken


De jaren nul

In de jaren nul in het begin van deze eeuw (2000 tot 2010) bruiste er veel in de stad. In 2001 was Rotterdam culturele hoofdstad van Europa en Rotterdam werd stilaan happening. De mobiele telefoon was nog niet massaal doorgebroken. Er werd nog gerookt en er waren tal van vrijplaatsen in kraakpanden en ‘omniet’-locaties.

De creatieve stad en de slogan ‘Rotterdam Durft’ waren midden jaren nul populair in beleidskringen. Het was buzzing, internet, de nieuwe technologie, de mogelijkheden. Het leek nog simpel. De kiem van de huidige populariteit en imago van Rotterdam werd hier gelegd, echter de kunstenaars en creatieven zelf, die de lont hebben aangestoken en op een schild werden geheven, zijn in die jaren werden er in de volgende jaren tien weer net zo hard afgeknikkerd. Toen de crisis voorbij was en er weer geld verdiend kon worden, werden vele initiatieven en kunstenaars geconfronteerd met marktconforme huur en bezuinigingen op cultuur. De culturele wereld verzakelijkte en werd braver. De losse sfeer van de beginjaren van deze eeuw is nu een vrolijke herinnering. Persoonlijk verbaas ik me over de naïviteit in die jaren, ook van mezelf.

De moord op Pim Fortuin, de aanslagen op de Twin Towers, en het eerste college van Leefbaar Rotterdam waren ook in het nieuws. En het optimisme was wederom groot. We zouden het wel oplossen, en als we nu terugkijken, is dat toch niet echt gelukt. Wat simpel leek, blijkt toch complexer en we zijn een aantal illusies armer. Toch zijn er op vele terrein stappen gezet; goed of slecht dat moet nog steeds de toekomst uitwijzen.


Terugblik en Reflectie


In de jaren nul heb ik als producent met vele freelancers/kunstenaars culturele lokale televisie gemaakt. We hebben tien jaar lang wekelijks gefilmd en uitgezonden. Reportages van evenementen, wijkfeesten, discussieavonden, festivals, kunstenaarsportretten, interviews, talkshows, wijkprojecten. Voor onze camera’s hebben zowat alle wethouders uit die jaren wel een keer wat gezegd en ook de discussies gingen er vaak fel aan toe. We deden dit eerst onder de naam Video 2000 en later Antenne Rotterdam. In totaal hebben we meer dan 400 uur televisie gemaakt en uitgezonden op lokale televisie, het open kanaal en TV Rijnmond. Mijn vaste partner was Oscar Langerak en samen beheren we nu dit archief. Althans alle tapes hebben jaren op mijn zolder gestaan tot Oscar het idee opperde ze te gaan digitaliseren en online te zetten. Dat is een hele klus en voorzichtig zijn we begonnen. Video op tape heeft immers een houdbaarheidsdatum en we kunnen niet nog tien jaar wachten. De grote doorbraak voor content direct online kwam pas na 2010, toen de internetsnelheid en opslag voldoende ontwikkeld waren.

Als wij dan toch ons archief gaan digitaliseren, kunnen we het ook actualiseren bedachten wij en de mensen uit die tijd vragen te reflecteren over hoe ze er nu op terugkijken. Als we dit dan weer filmen in een talkshow geeft dit een mooi overzicht en terugblik op de jaren nul op cultureel en sociaal gebied in Rotterdam.


Video 2000 had een format waarbij content werd gemaakt in opdracht van culturele instellingen en stichtingen. Deze hadden baat bij exposure, te meer omdat er in de gangbare media niet al te veel aandacht was voor cultuur. We werkten met een onafhankelijk redactie. Het archief geeft een goede indruk van wat er zoal leefde in de Rotterdamse culturele sector in de beginjaren van de eeuw. Antenne Rotterdam is in 2005 opgericht als een onderdeel van de kunstmanifestatie KOORTS een vervolg op de Culturele Hoofdstad 2001 waarbij juist de diverse cultuur in de wijk centraal stond.


Talkshow (format)

We hebben onze content inmiddels gerangschikt en zijn zo tot 8 thema’s gekomen. Opzet is om per thema een talkshow te organiseren met een vijftal gasten die toentertijd betrokken waren bij de uitzendingen. In de show laten we fragmenten zien, die de gasten kiezen en praten we hierover. We zenden deze talkshows uit op lokale televisie en bieden deze content online aan als portal voor ons archief.


1. Kunst en kunstenaars (Centrum Beeldende Kunst)

In opdracht van het Centrum Beeldende Kunst hebben we 10 jaar lang content gemaakt. Manifestaties, tentoonstellingen, beelden in de buitenruimte, kunstenaarsportretten. Er waren allerlei vrijplaatsen en kunstmanifestaties, die we door de jaren hebben vastgelegd.


2. Muziek en uitgaan

Door de jaren heen hebben we vele hippe feestjes met optredens en performances gefilmd in kraakpanden en op locatie.


3. Festivals

Antenne Rotterdam maakte speciale ‘inside’-reportages van festivals:

Weekenden van Noord, Filmstraat Zwaanhals, Stonehenge Rotterdam en Camping Rotterdam. Bij Camping Rotterdam was televisie onderdeel van het concept en de bezoekers maakten samen met acteurs het verhaal.


4. Architectuur en stadsontwikkeling (AIR)

Tussen 2006 en 2010 hebben we voor AIR videoproducties gemaakt rond hun programma. Dit geeft een tijdsbeeld van de ideeën en meningen over de rol van architectuur die leefden vlak voor de financiële crisis en toen deze crisis plaatsvond.


5. KOORTS

KOORTS was een manifestatie in 2005, die multi-culturele projecten in de wijk centraal stelde en een nieuw publiek zocht. Antenne Rotterdam was het platform dat dit registreerde en communiceerde.


6. Urban Country Club

Een netwerkproject om de diverse netwerkclubs in Rotterdam te verbinden. Rond thema’s werden exclusieve netwerkbijeenkomsten georganiseerd met wat we nu de ‘influencers’ van Rotterdam zouden noemen.


7. Groene sociale buurtprojecten

Naast kunst en cultuur hebben we veel groene en sociale wijkprojecten gefilmd. Deze starten in het begin van de eeuw op braakliggende terreinen en leegstaande panden, die nu overigens allemaal zijn ontruimd en een nieuwe bestemming hebben gekregen.


8. Cafe Zuidplein

De enige echte talkshow van en over Zuid vanuit Theater Zuidplein. Elvin Rigters en Natasja Morales deden de presentatie, gefinancierd door het toenmalige Pact op Zuid. Er zijn vele gasten langs geweest en iedere keer trad er een band op, waaronder de Kik met Dave Raven, die net waren begonnen.


Dat is nu het grove idee. We gaan het project dit najaar voorbereiden, zowel inhoudelijk, als de mediapartners en de financiering. Ik zal hier regelmatig verslag doen van de vorderingen van het archief- en reflectieproces. Als mensen zichzelf in een filmpje terugzien of andere relevante feedback willen delen, hoor ik dat natuurlijk graag.


Voor mensen die nieuwsgierig zijn naar onze video’s: de latere en sommige vroege staan op ons antenne rotterdam you tube kanaal, dat trouwens het best bekeken kanaal was rond 2009 in Rotterdam. https://www.youtube.com/channel/UCREfXZ19bStUTQqMD3uHlIQ


Hier vind je de filmpjes van de legendarische Urban Country Club waarin we Rotterdam op de Sofa leggen.Comentários


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page