top of page

Schoffelen


Biodiversiteit en natuurherstel staan inmiddels als doelstelling in talloze beleidsnota’s. Hoewel er in de politiek een levendig debat gaande is of de feiten wel kloppen. Laten we er van uitgaan dat de feiten kloppen en dat natuurherstel en biodiversiteit nodig zijn. Het staat immers in beleidsnota’s die zijn gemaakt in onze democratische rechtstaat. De belangrijkste vraag die dan rest is. Hoe gaan we dat doen?


Er zijn grootschalige en kleinschalige ingrepen nodig. Maar vooral ook moeten we ons gedrag veranderen. Minder vlees eten, minder vliegen. Het is belangrijk hierbij dat iedereen meedoet. Dat is nu juist het probleem. Draagvlak voor maatregelen en bovendien maatregelen ook die niet onrechtvaardig zijn en het liefst natuurlijk effectief. Ga er maar aan staan. En toch. Ik stem Partij voor de Dieren vanwege hun principiële houding en visie waarbij wij meer naast de dieren en in de natuur staan dan erboven.


Ideologie begint nooit erg praktisch. Het is een keuze voor meer en biodiverse natuur, het is een keuze voor meer circulaire duurzame productie. Praktische en effectieve maatregelen die automatisch draagvlak hebben omdat iedereen erop vooruit gaat. Het is strategisch daarmee te beginnen in de directe omgeving van mensen; de straat en wijk. Datgene wat we iedere dag zien en meemaken. Dit is de reden dat we als Creatief Beheer het dagelijks onderhoud als aangrijpingspunt hebben gekozen voor transitie. Het is het meest zichtbare en nuttige werk dat je kan bedenken. Het onderhouden van je omgeving.


De natuur is overal en dus ook in de stad. Planten, dieren en mensen maken wetenschappelijk gezien allen deel uit van de stadsnatuur. Alles is verbonden en beïnvloed elkaar. We vormen met zijn allen een sociaal ecosysteem en hoe gezonder dit ecosysteem is hoe gezonder wij zijn. Wat er ook aan maatregelen nodig zijn, deze maatregel is in ieder geval nodig om tal van redenen.


Een ander ecologisch onderhoud van het ‘stadsgroen’ maakt het tot stadsnatuur waarbij de biodiversiteit fors toeneemt. Wat je ook doet aan extra groen, zonder een ander onderhoud is het rendement kleiner. Maar met een ander ecologisch beheer versterkt het elkaar.


Hoe ziet dit ecologisch onderhoud eruit?


Het centrale uitgangspunt is; de natuur doet het werk. Tuinieren is een beetje te zien als het temmen van een paard. Het paard is dan alle natuur die opkomt en de tuinier maakt het fraai door het paard te leren kennen en te sturen. De stadsnatuur heeft twee domeinen; de wilde inheemse natuur en de aangeplante verzorgde natuur. Met het huidige onderhoud staan deze twee elkaar in de weg. Wilde inheemse natuur wordt als onkruid radicaal weggeschoffeld en de gekweekte planten worden ieder najaar en voorjaar weer ingeplant en ‘liefdevol’ verzorgd. In de metafoor van het paard, vervangen we het paard door een gefabriceerd paard dat niet zelfstandig kan overleven. Het kan alleen overleven als we het wilde paard korthouden.


Dat is dus niet echt duurzaam of handig. Het is beter de beide paarden te laten samenwerken zoals paarden een ploeg voortrekken kunnen ze ook de stadsnatuur uit het slop trekken. Het eerste waarmee we moeten stoppen is blind schoffelen. Dat betekent het wilde paard doodmaken terwijl we het moeten temmen. Kijk naar het geheel. Wat hebben beide paarden nodig om de kar te trekken. Inheemse natuur heeft rust en ruimte nodig om zich te ontwikkelen. Gekweekte natuur zijn vaak exoten die je tussen het inheemse spul zet. Dat gaat goed als je ze niet extra beschermt houden een heleboel exoten goed stand en breiden zelf enthousiast uit. De tuinier kan zorgen dat het een fraai geheel wordt waar voldoende plek is voor inheems en waar fraaie tuinplanten de accenten geven. Iedereen blij toch en het kost geen cent extra.


Ik heb het wat breed ingeleid maar met reden. Het schoffelseizoen staat weer voor de deur en dit is een pleidooi om beide paarden te verzorgen en aan de teugel te laten wennen. Niet maaien en schoffelen voor mei want de hele natuur ontwaakt nu en heeft elkaar nodig. De eerste bijtjes de dovenetel en hondsdraf. Vlinders kunnen straks bijtanken op de vlinderstruik (de Mc Donalds onder de planten) maar ze hebben toch echt inheemse waardplanten nodig om zich te kunnen voortplanten. Gemeenten krap u achter de oren. Het voorjaar staat voor de deur. Zullen we het wilde paard en tamme paard dit jaar de ruimte geven en kijken hoe mooi het wordt.


De vrijgekomen uren kunnen worden ingezet in het schoon houden van de stadsnatuur. Want ons zwerfvuil verdwijnt massaal in het milieu via het water, dieren en bodem. Samenwerken aan een gezonde schone stadsnatuur.

Comentários


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page