October 18, 2019

July 8, 2019

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

Wat is je initiatief waard ?

April 5, 2018

 

Vrijdag 6 april houdt het Landelijke Netwerk Actieve Bewoners een bijeenkomst in Rotterdam met als centrale vraag: Wat is je initiatief waard ? Toen ik werd gevraagd deze bijeenkomst te openen met een inspirerend verhaal was ik meteen enthousiast. Als Creatief Beheer zijn we al sinds 2002 actief in de wijk en waren de buurtinitiatieven nog op één hand te tellen. Tijdens de 16 jaar dat we in de wijk met bewoners en kinderen aan het tuinieren waren hebben we een pandemonium aan projecten, mensen en meningen zien passeren. Alles werd als waardevol en vernieuwend gepresenteerd, zeker met de komst van de crisis kon naar hartenlust in tijdelijkheid worden geëxperimenteerd. Tegelijkertijd werd er ook fors bezuinigd en de nieuwe praktijk was nog niet gevormd.

 

Samen vormgeven in de Praktijk

Het is nu 2018 en het lijkt erop dat we als samenleving voor een aantal fundamentele keuzen staan en deze keuzes dienen op lokaal niveau te worden vormgegeven en jawel: samen met de burgers. Het lijkt er ook op dat sinds de financiële crisis voorbij is, de oude verdienmodellen weer uit de kast zijn gehaald en er wordt doorgegaan of de crisis slechts een tijdelijke onderbreking was van de normale gang van zaken.

Tegelijkertijd lees ik op socialevraagstukken.nl dat  ‘Burgerinitiatieven bezig zijn met een definitieve doorbraak in Nederland, zowel in steden als op het platteland.’ in een deze week gepubliceerd artikel met de titel: ‘nieuwe colleges moeten burgerinitiatieven niet door een boekhoudkundige bril bekijken.’

 

In het algemeen worden burger- of buurtinitiatieven als waardevol en gewenst gezien, echter als het gaat om geld en vertrouwen is men nog steeds erg zuinig. Terwijl hier toch de mogelijkheden liggen om een nieuwe praktijk samen met burgers en professionals vorm te geven.

Je zou dus verwachten dat dit toch wel iets voortvarender opgepakt zou worden door bestuurders en ambtenaren. Bovendien wordt deze praktijk inmiddels door wetgeving ondersteund, te weten, WMO, participatiewet en de komende omgevingswet, die allen een grotere rol toebedelen aan de burger en lokale besturen. Wat is er aan de hand?

 

Een gezamenlijke opgave

Als Stadsdokter gaat het mij om gezonde leefomstandigheden voor alle bewoners van een stad. Dit hebben we stadsgeneeskunde gedoopt omdat het grootste rendement van onze aanpak op het gebied van de volksgezondheid ligt. Op onze hoogtijdagen tussen 2010 en 2014 waren we actief in 9 wijken met overwegend goede resultaten. De laatste vier jaar echter hebben we steeds meer last gekregen van een tegenwerkende overheid. Het was vooral overleven en november vorig jaar hebben we de gemeente Rotterdam via het Right to Challenge officieel uitgedaagd. Dit was voor ons de enige weg om onze praktijk volgens onze eigen inzichten door te kunnen ontwikkelen.

Het is een lang en leerzaam verhaal, maar het kwam erop neer dat we de laatste jaren onze projecten niet konden doorzetten. De gemeente kwam afspraken eenvoudig weg niet na, vond dat mensen het vooral zelf moesten doen en beoordeelden eenzijdig vanuit administratieve data, die wij dienden aan te leveren (extra werk) en waar we bovendien niet in geloofden.

Het Right to Challenge zien we als een recht op samenwerking met de gemeente, want precies daar ligt de uitdaging. Hoe krijgen we die decentrale integrale aanpak van grote stadsproblemen operabel en hoe wordt de waarde ervan voor iedereen duidelijk ?

Dit is net zo’n grote uitdaging voor de gemeente dan voor burgers/bewoners.

Immers als dit lukt zal hier de meeste toekomstige waarde ontstaan voor de samenleving en als het mislukt tja, dat lijkt me voor de lange termijn onwaarschijnlijk maar voor de korte termijn mogelijk. Daarom is het juist nu zo belangrijk serieus met deze vragen aan de gang te gaan.

 

 

Verschillende soorten burgerinitiatieven en de werkelijke waarde

Als we naar de huidige praktijk kijk