top of page

DE BIOCROW


Mijn twittertijdlijn zit er vol mee; verontwaardigde tweets over wat gemeentes allemaal aan natuur vernietigen. Afgezien het feit dat ik met lede ogen aanzie hoe het in mijn straat en buurt gaat, heb ik er natuurlijk ook in onze praktijk mee te maken. We hebben immers het groen en schoonbestek overgenomen in bepaalde gebieden en plekken. Dat betekent onkruid verwijderen. Daar wringt de schoen. Onze straten en parken zijn schoner dan die van de gemeente, maar dat onkruid mag niet. Terwijl het er vaker leuker uitziet dan lege grijze straten. Bovendien is het erg nuttig voor de biodiversiteit in een stad. De paardebloem en de akkerdistel staan op plek 1 en 2 als het gaat om waarde voor insecten en dus biodiversiteit. Als je dus een bijvriendelijke inplant ambieert kun je beter het onkruid laten staan, zeker in het voorjaar, iedere ecoloog zal dit bevestigen. En dat betekent overigens niet dat het er lelijk of onverzorgd uitziet, dat willen we nu juist laten zien in de praktijk. Aan zowel bewoners als professionals, er bestaan immers nogal wat vooroordelen gegroeid vanuit het verleden.

Juist in een ander integraal en sociaal beheer ligt de grote winst als we het hebben over biodiversiteit. Het woord groen of vergroening impliceert dat we de natuur als instrument zien dat wij kunnen inzetten. Dat kan zeer zeker maar dan moeten we de natuur in de stad rust en ruimte geven zodat zij haar werk kan doen. Dat betekent anders onderhouden, inheemse planten (voorheen onkruid) als basisinrichting (ze komen vanzelf en kiezen hun beste plek) en tuinplanten voor versiering. Ook het herinrichten en ontwerpen van parken dient anders te gebeuren met behoud van het bodemleven en natuur ter plekke.


In het huidige groene beeldbestek CROW is ‘geen onkruid’ een A, dat betekent de beste kwaliteit en bijgevolg het duurste onderhoud. Vreemd want een A op het gebied van groen is nu juist het slechtste voor de biodiversiteit. De enige reden, naast die ik al ken, namelijk; dat verander je niet, een, twee, drie, is dat bestuurders, politici en vergroeners het simpelweg niet zien. Net als ratten is onkruid als onwenselijk en schadelijk in ons brein geëtst. Er zijn zelfs app’s waarmee je kunt herkennen of iets onkruid is. Dus we betalen ons suf aan A kwaliteit groen, dat schadelijk is voor de biodiversiteit en bijna niemand die het ziet of er wat aan doet. Dat is de situatie. Wetenschappelijk onderzoek wordt genegeerd, experts niet geraadpleegd, maar er wordt vrolijk vergroend met het idee dat alles wat groen is automatisch goed is. Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig luidt het gezegde. Gelukkig is er een simpele oplossing die iedere gemeente per direct kan invoeren. Maak de CROW tot een BIOCROW in de BIOCROW is een mooie biodiverse D pas echt geld waard, gecombineerd natuurlijk met een schone A+. De burger zal moeten wennen aan groenere straten met meer insecten en vogels, een gedeelde verantwoordelijkheid voor het onderhoud. Dit alles is gezonder, het maakt de omgeving veiliger en kinderen hebben ruimte om te spelen. Het maatschappelijk rendement is torenhoog.

We hebben de CROW gevraagd of er in de toekomst een biodiversiteit meetlat komt. Via de helpdesk kregen we een helder antwoord.


In de kwaliteitscatalogus staan geen beeldmeetlatten over biodiversiteit, en die gaan er (naar alle waarschijnlijkheid) ook niet komen. Beeldkwaliteit blijkt steeds meer alleen maar geschikt te zijn voor het hoogfrequent verzorgingsonderhoud voor een schone en nette openbare ruimte. Zaken die met herinrichting te maken hebben of die je kan beïnvloeden met een slimme wijze van beheer (bijvoorbeeld voor biodiversiteit bijvoorbeeld maaien buiten broedseizoen, bepaalde plekken het gras laten staan, etc) zijn niet handig om met beeldkwaliteit te regelen, omdat biodiversiteit in allerlei soorten en maten kan gaan en vanuit een plaatje je daarover niet veel kunt zeggen. In de beeldmeetlatten zal dus niks komen over biodiversiteit, echter herkent CROW het wel als een belangrijk onderwerp, dus in andere publicaties zal zeker getracht worden hier aandacht aan te besteden.


Dat is duidelijk. En een groene biodiverse D kan heel veel zijn en is ‘niet handig om met beeldkwaliteit te regelen.’ Ze hebben er duidelijk over nagedacht en het snijdt hout. Daar ligt ruimte voor de BIOCROW die stuurt op inheemse natuur en biodiversiteit, waarin het woord onkruid niet bestaat. We moeten als mensen hier erg aan wennen; het feit dat onkruid juist nuttige en mooie planten zijn. De beste planten op het gebied van biodiversiteit, aangepast aan ons klimaat, droogte en nog gratis ook. We hoeven ze alleen maar toe te laten en ze te verzorgen, zodat het een mooi en romantisch beeld oplevert. Wat dit betreft zitten het onkruid en ratten in dezelfde situatie, tot voorkort vogelvrij, en bestreden met vergif, stoom en vuur. Dit terwijl beiden uiterst nuttig zijn. Als je het vertelt geloven mensen het niet, ze moeten het zien en ervaren. Uiteindelijk gaat het om een andere houding richting de stadsnatuur en de slogan ‘groen, gezond en gezellig’ geeft dit beter weer dan ‘schoon, heel en veilig’. Leve de BIOCROW zou ik zeggen gemeenten ga voor de A+ en die mooie biodiverse groene D.


Carmen op het Jalonplein met een gele toorts. (beeld van een mooie biodiverse D)

Comments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page