top of page

Lessen uit 2100 voorwoord


Voorwoord

Begin 2022 ben ik begonnen aan een sciencefiction verhaal dat zich afspeelt in Rotterdam 2100. Ik realiseerde me dat vooruitkijken naar de toekomst ook een terugkijken vanuit een toekomstig perspectief naar de huidige tijd impliceert. De vraag die ik me stelde is waar willen we heen en hoe komen we daar? Transities zijn disruptief, hetgeen betekent dat er plotselinge veranderingen zullen komen, die we niet voorzien en meestal worden deze veroorzaakt door technische ontwikkelingen. Kijk naar het huidige internet en de smartphones. Die zagen we niet werkelijk aankomen en nu zitten we er middenin. Het heeft ons werk en ons leven sluipenderwijs totaal veranderd; het heeft zowel goede als slechte aspecten. En deze veranderen ook weer in de tijd als een technologie zich ontwikkeld.

Ik merkte bij het schrijven en fantaseren over hoe de wereld eruit ziet in 2100 dat het enerzijds heel leuk is maar ook zeer leerzaam. Je neemt afstand tot je eigen tijd en projecteert je idealen in de toekomst. Ik probeer een wereld te schetsen, die zowel geloofwaardig als hoopvol is.

Mijn stokpaardjes; de wisseling van een lineair paradigma naar een complex paradigma en de komst van de kwantumcomputer heb ik gebruikt als disruptieve drivers op wereldniveau. Eerlijk gezegd heb ik nog geen idee hoe het verhaal precies afloopt en hoe lang het gaat duren. Ik publiceer het om een stok achter de deur te hebben het daadwerkelijk te schrijven en een bijdrage te leveren aan de discussie over de toekomst over hoe we ons als mensheid kunnen ontwikkelen. Daarnaast hoop ik natuurlijk dat mensen het een leuk en spannend verhaal vinden.


Comentários


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page